Kadromuz

Anasayfa » Kadromuz

Atakan DURMAZ
Müdür, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM)
Doç. Dr., İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı, Bölüm Başkanı, Ekonomi ve Finans Bölümü
Eğitim: PhD 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Göç Ekonomisi, Büyüme, Beşeri Sermaye, Verimlilik, Türk Diasporası
Seçilmiş Çalışmaları: “Beşeri sermaye kaynağı olarak diaspora: Almanya’daki Türkiye kökenli bilim insanlarının Türkiye ile olan bağlarının tersine beyin göçü üzerine etkileri” (2017) adlı doktora tezini yazdı. Migration in the Middle Asia and Its Effects on the Labor Market (2013), The effect of government educational expenditureon labor productivity in Turkish manufacturing (2018), The Effects of International Sanctions on External Debt (2019), Türkiye’de Bütçe Açığının Sürdürülebilirliği: Saklı Eşbütünleşme İlişkisi (2019), The effectiveness of the monetary transmission mechanism channel in Turkey (2019), Göçmenlerin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri MENA Bölgesindeki Türk Göçmenler Üzerine Bir Uygulama (2019), Kamu Sağlık Harcamaları-İşgücü Verimliliği İlişkisi: Sinirsel Bulanık Yaklaşım (2020), makalelerinden bazılardır.

Ofis: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A221-1
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1528
Ofis Saati: Salı 13:00-14:00 (Zoom)

Google AkademikYÖKSİS CV

 

Dr. Tuğba DURMUŞ

Eğitim Koordinatörü, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM)

Eğitim: PhD 2017, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği

Araştırma Alanları: Eğitim Bilimleri, Öğretmen Yetiştirme, Sınıf Eğitimi, Farklılaştırılmış Öğretim Modeli, Okuryazarlık Eğitimi
Seçilmiş Çalışmaları: Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi alanlarında yapmıştır. Doktora tezi olarak “Hayat Bilgisi dersinde kullanılan farklılaştırılmış öğretim modelinin öğrencilerin başarı düzeyleri ve tutumlarına etkisi” başlıklı tezini Ocak 2017 yılında tamamlamıştır. Sonrasında 2018-2020 yılları arasında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye ile ABD’nin ilköğretim anadili eğitim izlencelerinin yapıları yönüyle karşılaştırılması, Sınıf öğretmeni adaylarının 4+4+4 sistemi sonrasında birinci sınıf öğretmenliği yapabilme konusundaki yeterliliklerine ilişkin algıları, Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik el yazısına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi yaptığı çalışmalardan bazılarıdır. İki kitap bölümü ve son olarak da “Erken Okuryazarlık Eğitimi” adlı kitabın editörlüğünü yapmıştır.

Ofis: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi A-311

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 2631

YÖKSİS CV

 

Sümeyye ÖZER
Öğretim Görevlisi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM)

Eğitim: YL. (TEZLİ) 2017, Bartın Üniversitesi

Araştırma Alanları: Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma

Seçilmiş Çalışmaları: Yüksek Lisans çalışmasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmıştır. “Sürdürülebilir kentsel kalkınma açısından il ve bölge gelişme planları; Bartın örneği” adlı tezini 2017 yılında tamamlamıştır.

 

Ofis: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi A-311
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2632

YÖKSİS CV