MAXQDA Nitel Veri Analizi Eğitimi Tamamlandı

Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezimiz (SAMÜSEM) tarafından MAXQDA Nitel Veri Analizi Eğitimi 22-23-29-30 Mayıs tarihlerinde dört gün 18 saat boyunca gerçekleştirildi. Yapılan eğitimde kursiyerlere MAXQDA Arayüzü, Proje oluşturma, Araç Çubuklarının Kullanımı, Belgelerin aktarılması, Exel verilerinin aktarılması, Sosyal Medya Verilerini çekilmesi, Odak grup verilerini aktarmak, Sesli Görsel Medyanın deşifresi, Sesli Görsel medyanın kodlanması, Özet Klavuzu, Açımlama, Kod Oluşturma, Yaratıcı Kodlama, Kodlama araç çubuğunun kullanılması, Sözcüksel Arama Araçların Kullanımı, Otomatik Kodlama, MaxDicto Sekmesi, Sözcük Frekansları, Sözcük Frekans Listesini Düzenleme, Sözlük Oluşturma, Otomatik Kodlama, Değişkenler Oluşturma, Değişken Listesi, Alıntı Matrisi-Kodlu Bölümlere Genel Bakış, Değişken Listesi-Memo ve Notlar-Metin Geri Çağırma, Görsel araçları kullanma, Belge Portresi-Belge Haritası-Belge Karşılaştırma Çizelgesi, Görsel araçları kullanma, Kod Haritası-Kod Satırı-Kelime Bulutu, Çapraz Tablo, Alıntı Matrisi, Bağlam İçinde Kelime-Kelime Kombinasyonu, Etkileşimli Kelime Ağacı Oluşturma, Görsel araçları kullanma, Kod Matris Taryıcısı, Kod ilişkiler Tarayıcısı, MaxMaps-Belge Temelli Görselleştirme, MaxMaps – Kod Temelli Görselleştirme, Takım çalışmasını alma ve verme, Raporlar Sekmesi, Kodlayıcılararası uzlaşma (Kappa Testi) ana başlıkları altında alanında uzman eğitmenler tarafından kurs verildi.

Sürekli Eğitim Merkezimiz (SAMÜSEM) çeşitli alanlarda olduğu gibi Araştırma Yöntemleri ve Proje Hazırlama alanlarında da sertifikalı eğitimler vermeye devam edecektir. İlgili vatandaşlar SAMÜSEM tarafından düzenlenecek olan kurslar hakkında ayrıntılı bilgilere sayfamızdan ulaşabilecektir.

01 Haziran 2021
735 kez görüntülendi