Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Uygulayıcı Eğitimi

Amaç: Bu programın amacı;öğrenme güçlüğünün tanılanması,ayırıcı tanı,kapsamlı kuramsal bilgiler çerçevesinde vaka örnekleriyle tanı,pekiştirme ve eğitim müdahalelerini içermektedir.Eğitim teori ve uygulama ile 1 günlük supervizyondan oluşmaktadır.Kuramsal bilgiler ve tanılama, testlerle değerlendirme konuları, ayırıcı tanı ele alınacak olup öğrenme güçlüğü tedavi yaklaşımları psiko-eğitsel terapi örnekleri ile desteklenecektir.Pratikler vakalar üzerinden yapılarak,1 günlük süpervizyon ile tamamlanacak ve sonraki zaman dilimlerinde sınırsız süpervizyon imkânı sunulacaktır.
🔎I. Modül-8 Ağustos 2020(09:30-17:30)
Öğrenme Biçimleri
Bilgi İşleme Süreci
Öğrenme Stratejileri
ÖÖG Tanımı
ÖÖG Tipleri
🔎II.Modül-9 Ağustos 2020(09:30-17:30)
Değerlendirme
Kullanılan Testler ve Envanterler
Tarama Envanterleri
Görsel-İşitsel Öğrenme Güçlüğü Testi
Yazma-Matematik Öğrenme GüçlüğüTesti
Öğrenme Güçlüğü Tarama Testi
🔎III.Modül-15 Ağustos 2020(09:30-16:30)
Ayırıcı Tanı
Travmatik Öğrenme Deneyimleri
Uygulama
-Eğitim Stratejileri
-Okul Öncesi
-İlkokul
-Lise
🔎IV. Modül-16 Ağustos 2020(09:30-16:30)
Okuma Çalışmaları
Yazma Çalışmaları
Matematik Çalışmaları
İşitsel Algı
Görsel Algı
Planlama
Ardıl İşlemleme
Eş Zamanlı İşlemleme
❓Kimler katılabilir?
Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Özel Eğitim, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar ve ilgili bölümlerin 3. ve 4 sınıf öğrencileri, ilgili bölümlerin yüksek lisans ve doktora öğrenci ve mezunları.
Eğitimi ve süpervizyonu tamamlayan katılımcılara SAMSUN ÜNİVERSİTESİ onaylı ‘’Uygulayıcı Sertifikası’’ verilecektir. Süpervizyon tarihi katılımcılar ile birlikte belirlenecektir.
Eğitim toplam 40 saatten oluşmaktadır.(30 saat vaka odaklı anlatım,10 saat süpervizyon)
Eğitim ZOOM Platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.
Eğitim sonrasında sınırsız süpervizyon imkanı sunulmaktadır.
➡Eğitimciler:
🚩Psikiyatrist-Psikoterapist Gülay OĞUZ
🚩Uzm. Psikolog-Psikoterapist Saime ÇAĞLI
🚩Uzm. Psikolog-Aile Dan. Erdoğan BUHURCİ
✔Bilgi ve Kayıt İçin;
0530 877 33 91
0362 431 35 36 #samsunpsikolog @saripsikoloji

22 Temmuz 2020
168 kez görüntülendi