SAES Modül3: Güncel Ekonometrik Teknikler

Eğitim Adı  Güncel Ekonometrik Teknikler
Eğitim Tarihleri  15-19 Haziran 2020
Eğitim Süresi  5 Gün
Eğitim Koordinatörü  SAMÜSEM Merkez Ofis
Eğitmen(ler)  Doç. Dr. Veli YILANCI
Eğitim Ücreti  550TL
Kontenjan  Üst Limit:  35 kişi

Eğitim/Kurs İçeriği

  • Geleneksel Birim Kök ve Eşbütünleşme Testleri: ADF Birim Kök Testi, Phillips-Perron Birim Kök Testi, KPSS durağanlık testi, Engle-Granger Eşbütünleşme Testi, Shin eşbütünleşme testi, ARDL Eşbütünleşme Testi, Hata Düzeltme Modeli
  • Nedensellik Testleri: Granger Nedensellik testi, Toda-Yamomoto Nedensellik testi
  • Yapısal Değişime İzin Veren Birim kök Testleri: Zivot-Andrews Birim Kök Testi, Lumsdaine-Ppell Birim Kök Testi.
  • Yapısal Değişime İzin Veren Eşbütünleşme Testleri: Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi, Hatemi-J Eşbütünleşme Testi, Maki Eşbütünleşme Testi
  • Fourier Fonksiyonlu Birim Kök Testleri: Fourier ADF Birim Kök Testi (Enders ve Lee, 2012), Kesirli Fourier Frekanslı Birim Kök Testi, Fourier KPSS Testi, Fourier ADF ve Fourier KSS Birim Kök testleri
  • Fourier Fonksiyonlu Eşbütünleşme Testleri: Fourier Engle-Granger Eşbütünleşme Testi, Fourier ADL eşbütünleşme testi, Fourier Shin Eşbütünleşme Testi
  • RALS ile Tahmin Edilen Birim Kök ve Eşbütünleşme Testleri: RALS-ADF birim kök testi, RALS-EG eşbütünleşme testi, RALS-ADL eşbütünleşme testi
  • Nedensellik Testleri: Hatemi-J nedensellik testi, Hacker-Hatemi Asimetrik Nedensellik Testi, Fourier Granger Nedensellik Testi, Zamanla değişen simetrik ve asimetrik nedensellik testi.
  • RALS- Fourier ADF Birim Kök testi, RALS-Fourier LM Birim Kök testi, RALS- Fourier ADL eşbütünleşme testi

Not: Ödeme Bilgileri ön kayıt sonrasında kursiyerlere bildirilecek sonrasında kesin kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

Belgelendirme: Kursa devam eden katılımcılara Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

21 Şubat 2020
668 kez görüntülendi