SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi

Kayıt olmak için Tıklayınız.

PROGRAMIN ADI

SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi

PROGRAMIN AMACI

Bu eğitimin amacı katılımcılara Sosyal ve Eğitim Bilimleri alanında yapılan ölçme ve istatistik uygulamalarına ilişkin ileri düzeyde kavram, bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaçla Sosyal ve Eğitim bilimlerinde yapılan araştırmalarda elde edilen ölçme sonuçlarına ilişkin yapılacak istatistiklerle ilgili temel düzeyde bilgisayar uygulamalı eğitimler hedeflenmektedir.

 

İÇERİK
 1. SPSS programının tanıtımı ve arayüzü
 2. SPSS’te veri girişi ve veri temizleme teknikleri
 3. Kayıp veri analizi
 4. Varsayımların test edilmesi ve uç değerlerin belirlenmesi
 5. Betimsel İstatistikler ve Çapraz tablo
 6. Korelasyon Analizi
  6.1. Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı
  6.2. Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı
 7. İlişkisiz örneklemler için T- Testi,
 8. Mann Whiteney U testi
 9. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
 10. Kruskal Wallis H Testi
 11. İlişkili Örneklemler İçin T-Testi
 12. Wilcoxson Testi
 13. Basit Doğrusal Regresyon Analizi

TÜRÜ

Çevrim İçi (Online)
SON BAŞVURU TARİHİ 17 Haziran 2021
ÖNGÖRÜLEN TOPLAM SAAT 16 Saat
EĞİTİM TARİHİ 19-20 Haziran 2021
GEREKLİLİKLER
KİŞİ BAŞI ÜCRET 550 TL
KOORDİNATÖR Prof. Dr. İsmail KARAKAYA
EĞİTİMCİLER

Prof. Dr. İsmail KARAKAYA

Dr. Fuat ELKONCA

Dr. Görkem CEYHAN

Dr. Mehmet ŞATA

İLETİŞİM [email protected]

İstatistik Eğitimlerimizin herhangi ikisine kayıt yaptıranlar için ücret 900 TL, üçüne de katılmak isteyenler için ise toplam ücret 1200 TL’dir.

 

21 Nisan 2021
1.351 kez görüntülendi